Interier sídla společnosti BP

Praha

2014

Realizováno

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. Filip Rozsíval

Ing. arch. Tereza Hortová

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Popis:

Jedná se již o druhou etapu rekonstrukce nadzemních podlaží objektu, kde sídlí advokátní kancelář Bělina & Partners.

Podkroví a 3.NP byly rekonstruovány již v roce 2013. Do roku 2017 se společnost rozrostla natolik, že byla žádoucí rekonstrukce i 2.NP. Do všech prostor jsou situovány kanceláře zaměstnanců, ve 3.NP se pak nachází recepce a hlavní zasedací místnost. Ze strany investora byl kladen důraz na vyšší standard provedení a obě etapy byly limitovány velice krátkým časovým obdobím, kdy mohla daná rekonstrukce proběhnout.

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý