top of page
Komunitní centrum v Říčanech - 2.místo

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Spolupráce:

Říčany - Komenského náměstí

2016

Soutěž - studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Petr Srogončík

Ing. arch. Štěpánka Hájková,

Ing. arch. Tomáš Papoušek,

Popis:

Cílem návrhu bylo do vybrané lokality umístit racionální objekt, který se svým vzhledem přizpůsobí okolí a začlení do okolní zeleně. Z odkrytého pohledu náměstí však objekt má být jasně patrný a architektonicky originální v rámci svého okolí. Tvar objektu představuje seříznutý kvádr, který svojí jednoduchostí splňuje racionalitu dispozice i ekonomického řešení.

Urbanisticky je objekt umístěn v rastru budov na Komenského náměstí mimo stávající zeleň dotčeného pozemku, se vstupem orientovaným k náměstí a rovnoběžně s uliční čárou.

Popis:

V návrhu usilujeme o propojení interiéru s exteriérem, tedy o propsání charakteru vnitřního prostředí do vzhledu fasád a zároveň o dodržení základních kompozičních principů. Hlavní hmota objektu je navržena tak, aby byla v souladu s okolní přírodou a svým tvarem byla příznivá z pohledu tepelně technického posouzení.

Požadavek na flexibilitu prostoru navrhujeme řešit z ekonomického hlediska formou akustických závěsů a minimalizací mobilních příček, nicméně tento návrh bychom rádi projednali se stavebníkem v rámci dalších projekčních stupňů. Po obvodu nosných stěn jsou navrženy v maximálním rozsahu vestavěné skříně, které řeší kapacitu úložného prostoru centra. Jednotlivé místnosti budou v podlaze barevně odděleny s ohledem na typ jejich funkce.

V 1.NP se nachází víceúčelový sál se zázemím, kavárna a terapeutické místnosti, přičemž jednou z nich je požadovaný nízkoprahový klub. V 2.NP jsou umístěny další terapeutické místnosti včetně individuálních a sdílená pracovna terapeutů dle zadání. Řešení interiéru je koncipované jako vzdušné, moderní a odpovídající charakteru funkce.

Fasáda je volena jako jednoduchá, převážně tvořená probarvenou omítkou, spodní část by dle ekonomických možností byla z šedých desek (betonové textury) nebo omítky a nejmenší část fasády, zdůrazňující hranu kvádru by byla obložena dřevem, které nebude vyžadovat náročnou pravidelnou údržbu.

 

bottom of page