top of page
Logistické centrum Modletice

Modletice

2017 - 2020

Realizováno​

Ing. arch Adam Fröhlich

Ing. arch Petr Srogončík

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Spolupráce:

Popis:

Administrativní a skladovací objekt je umístěn v zastavěné oblasti v obci Modletice, ve které se nacházejí především objekty věnující se logistice a malovýrobě. Urbanistky byla zvolena jednoduchá forma kvádru z důvodu přehlednosti v nepřehledném veřejném prostranství. Dalším důvodem bylo také maximální využití a investiční zhodnocení pozemku investora. Budova svým jednoduchým tvarem jasně a přehledně definuje své okolí, rozhraní otevřeného areálu a veřejné komunikace.

Popis:

Administrativní a skladovací objekt byl dle požadavků investora navržen jako variabilní prostor, který se může měnit podle přání nájemníků. Objekt je vertikálně rozdělen do dvou bloků s tím, že mohou být pronajímány oba bloky zvlášť nebo může být objekt pronajat jako celek. Blok pro klienta 1 tvoří dvě podlaží administrativy s převýšeným skladem, druhý blok pro klienta 2 obsahuje administrativní část a sklad o výšce 3 metrů. Všechna patra jsou navzájem propojena vertikální komunikací s osobním  a nákladním výtahem.

               

Vnitřní dispozice a náplně objektu je propsána na vnější fasádu rozdílným řešením obvodového pláště administrativy a skladu, které jsou od sebe odděleny tenkou hmotou. Administrativní část je pojata jako reprezentativní prostor, kde je zvýrazněna hlavní vstupní fasáda lehkým obvodovým pláštěm okolo kterého probíhá rám vyjadřující vstupní portál. Zbylé fasády administrativy jsou obloženy velkoformátovými deskami Fundermax s textorou pohledového betonu. Obvodový plášť skladu je navržen ze sendvičových panelů Kingspan kladených v horizontálním směru pro optické snížení stavby.

bottom of page