top of page
Návrh přeměny náměstí v Říčanech

Říčany

2018

Koncepční studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Jiří Suchý

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Michaela Šimečková

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Spolupráce:

Popis:

Návrh přestavby a kompozičního uspořádání náměstí v Říčanech v rámci volební kampaně …. je pojat ve společenském duchu. Lidem je zde nabídnut prostor na schůzky a relax v podobě tzv. kontejnerové kavárny s terasou a výhledem na nově vybudovanou fontánu. Vodní prvky a nově vysázené stromky dodají pocit propojení s přírodou (celé náměstí nyní tvoří pouze kamenná dlažba).

Popis:

V současnosti se kolem poloviny náměstí zaplní během víkendových dní různými stánky s nabízeným zbožím. Trhy jsou velice oblíbené u obyvatelů obce, proto by pro ně byla zachována značná část prostoru. Lidé by tak nepřišli o svou tradici a náměstí se tak stane otevřenějším a prostornějším pro jiné případné akce.

 

Součástí návrhu byla i případná přestavba výpadovky u obce. Rozhodli jsme se pro vytvoření pěší stezky vedle příjezdové silnice, doplněnou o umělé osvětlení. Stezka by byla od vozovky oddělena alejí vysázených stromů, z druhé strany obklopena přilehající loukou a současnou zástavbou menších bytových domů. Se stávajícím valem se v návrhu nepočítá.

bottom of page