Pavilon k ZŠ Úvaly

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Úvaly

2016

Studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Kateřina Mokrá

Ing. arch. Petr Srogončík

Popis:

Město Úvaly v rámci studie požadovalo vyřešení přestavby zchátralého objektu v areálu ZŠ v Úvalech. Stávající skladové prostory měli být přeměny na čtyři školní třídy s kapacitou 120 žáků.

S ohledem na lokalitu ve VKP v blízkosti lesa bylo cílem návrhu, aby objekt školy zapadnul do okolní přírody a zároveň poskytl žákům pocit prolnutí interiéru s přírodou, přičemž bude docíleno příjemného studijního prostředí. Vzhledem k požadavkům Povodí Labe a problematiky záplavové oblasti okolo řeky Výmola byly velikosti a proporce stavby převzaty ze stávajícího objektu skladu.

Popis:

Budova školy je založena na archetypálním tvaru transformovaném do podoby současné architektury. Po obvodu objektu je vytvořen plastický rám, do něhož jsou vloženy čtyři kmenové učebny pro žáky prvních tříd s kabinety pro učitele a potřebným zázemím. Pro optické zkrácení dlouhých podélných fasád bylo použito svislé členění velkoformátovým obkladem a okny.

Dispozičně se jedná o jednoduchý princip asymetrického trojtraktu, kde kmenové třídy a zázemí rozděluje komunikační koridor. Sedlová střecha    umožňuje v učebnách vytvoření převýšeného prostoru, který bude v průběhu roku společně s využitím střešních světlíků zajišťovat příjemné mikroklima a přirozenou výměnu vzduchu ve třídách.

Podél jihozápadní a severovýchodní fasády jsou navrženy dvě venkovní terasy, které jsou určeny k pobytu dětí na čerstvém vzduchu, například i během přestávky. Terasy jsou vybaveny květníky se zelení a lehkým barevným mobiliářem, který dětem umožní variabilitu pro možnost seskupování.

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý