Penzion Sv. Hubert - Špindlerův mlýn

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Špindlerův Mlýn

2016

Studie - soutěž

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Petr Srogončík

Popis:

Architektonicko-urbanistická studie se zabývá přestavbou penzionu ve Špindlerově Mlýnu. Úkolem bylo navrhnout novou hmotu domu spolu s dispozicemi, které by vyhovovaly současným požadavkům klientů, kteří chtějí strávit příjemný čas v jednom z nejnavštěvovanějších horských měst v České republice. 

Myšlenka přestavby hotelu se snaží udržet odkaz na místní architekturu a stávající stavbu sv. Huberta. Jde o zachování architektonických prvků nynějšího objektu, které jsou transformovány do moderní podoby tak, aby dům provozně i funkčně vyhovoval dnešní době a požadavkům. Skloubení historického odkazu a přiznání doby vzniku navrhovaného objektu je proto klíčové.

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý