Pokladna v katedrále sv. Víta

Praha

2015

Realizováno

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Štěpánka Hájková

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Popis:

Rekonstrukce řeší vestavbu pokladny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v místě vstupu do Velké jižní věže.

Na základě konzultace s odborem památkové péče Pražského hradu nebylo možné jakékoliv kotvení do konstrukce katedrály a návrh musel působit maximálně transparentně a lehce. Proto byla zvolena skleněná konstrukce stěn vetknutá do samostatné podlahy vestavby. Podkladní konstrukce ocelového roštu se nesměla v těchto prostorách svařovat. Konstrukce byla rozdělena na dvě poloviny a sešroubována přímo v katedrále.

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý