top of page
Rodinný dům Chuchle

Praha - Chuchle

2013 - 2015

Realizováno

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. Filip Rozsíval

Ing. arch. Jan Vaněk

Ing. Štěpánka Hájková

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Spolupráce:

Popis:

Projekt řeší stavbu dvoupatrového rodinného domu se suterénem.

Po architektonické stránce je objekt řešen jako soustava prostých kvádrů, které jsou oproti sobě výškově posunuty tak, aby celý dům sledoval přirozený sklon pozemku. Obvodové stěny jsou v maximální míře proskleny. Prosklené stěny ustupují oproti střechám dovnitř dispozice. Tím vzniká systém přesahujících střech a teras, které jsou výškově odděleny tak, jak jsou posunuta jednotlivá patra.

Popis:

Vnitřní dispozice se odvíjí od vchodu do domu, který navazuje na zádveří a domovní schodiště. Z domovního schodiště je z hlavní podesty přístupná jižní hmota objektu a z vedlejší podesty je přístupná severní hmota objektu.

Obývací pokoj a kuchyňský kout je o půl patra níže než dětské pokoje. Ty jsou svým prosklením otevřeny k východu. O dalšího půl patra výše je ložnice rodičů, která je otevřena na jih a východ.

Každé patro má vlastní terasu na střeše patra spodního, obývací pokoj je napojen na jižní terasu v úrovni terénu.

Pro objekt je charakteristické „orámování“ každé hmoty 65 cm širokým pásem zdiva, resp. střechy. Fasáda je řešena jako omítaná silikátovou omítkou s probarvením, dovnitř dispozice uskočené stěny s velkoplošným prosklením jsou doplněny obkladovými laminátovými deskami Fundermax v černé barvě.

bottom of page