top of page
Rodinný dům Říčany

Říčany

2018

Studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Petr Srogončík

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Popis:

Novostavba RD je tvarově a kompozičně rozdělena do tří částí. Krajní hmoty mají archetypálním tvar se sedlovou střechou. Středová část, která obě krajní hmoty spojuje, obsahuje hlavní společenský prostor tvořící reprezentativní část, jež dodává stavbě moderní vzhled a drží obyvatele pohromadě.

Popis:

Objekt RD je dvoupodlažní, nepodsklepený. Hřebeny střech krajních hmot jsou orientovány kolmo k uliční fasádě. Archetypální hmoty RD jsou obloženy cihelnými pásky v pískové barvě a střechy mají střešní krytinu z falcovaného plechu stříbrné barvy.

Obvodové stěny středové části domu jsou tvořeny rastrem sloupků s výplněmi otvorů, jejichž rámy a plochy mají dekor dřeva nebo antracitovou barvu. Část vnitřních prostor je stíněna pevnými dřevěnými lamelami. Zastřešení je navrženo ze souvrství zelené střechy s extenzivní vegetací.

Jde o RD pro bydlení, který je provozně členěn ve vertikálním směru na dvě části – denní a noční zónu. V 1.NP se nacházejí hlavní společenské prostory (obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem, wellness, pracovna) s technologickým a hygienickým zázemím, sklady, šatnou a garáží. V 2.NP jsou pak umístěny pokoje a ložnice se šatnami a hygienickým zázemím, jenž jsou funkčně rozděleny do obou objektů propojených pobytovou galerií.

bottom of page