Revitalizace Nádražní třídy, Žďáru nad Sázavou

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Žďár nad Sázavou

2017

Soutěž - studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Petr Srogončík

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Popis:

Za posledních pár let došlo ve městě k významným rekultivacím veřejných prostranství, obnově staveb a umocnění dominanty kostela sv. Jana Nepomuckého. Avšak stále zde chybí příjemná a reprezentativní městská třída. Pro plnění této úlohy byla z důvodu historického i kompozičního vybrána Nádražní ulice. Linie Nádražní ulice tvoří část většího příběhu, který není ohraničen mantinely hlavního nádraží a náměstím Republiky, jak by se mohlo zdát.

Popis:

Jak by tedy měla vypadat městská třída? Měla by být příjemná pro pobyt, pro život i reprezentaci města. Základní ideou návrhu je “stužka“, na kterou jsou navázány “perly“, přitom žádná z těchto perel není stejná. Rozmanitost míst bude poskytovat odpočinek, možnost vzdělávání, poznávání historie města, obchody, restaurace a kavárny s letní zahrádkou. Tyto prostory budou propojeny lineárním parkem, který povede od hlavního nádraží a bude plynule přecházet ve stromořadí v místě pěší zóny. Vegetace společně s vodními prvky bude poskytovat lepší mikroklima města. Hlavní městská třída je protkána linií cyklistické stezky, která bude navazovat na již stávající cesty vedoucí směrem k Zelené hoře nebo do Hamrů nad Sázavou či směrem na Jihlavu.

Z hlediska urbánní struktury města došlo k úpravě předprostoru hlavního vlakového nádraží, konkrétně nehostinné zeleně a nevzhledných budov. Zřetelněji se definuje prostor, který propojí budovu nádraží a vstup do města. Dále se dostavují dva další bloky obytných domů a polyfunkčního domu u hlavní křižovatky, který by měl zcelit urbanismus podél Nádražní třídy. Nejdůležitější parcelou k zastavění je rohová parcela při styku s náměstím Republiky.

Z hlediska dopravy došlo úpravám v rámci provozu autobusové a automobilové před hlavním nádražím. Provoz městských autobusových linek zůstal ponechán. Došlo k přesunutí parkovacích stání pro osobní automobily na západ budovy nádraží a k navýšení kapacity. Část nádražní ulice (část etapy II.) jsme navrhli jako jednosměrnou s podélným krátkodobým parkováním a pruhem pro cyklisty. Jelikož tato ulice přímo navazuje na pěší zónu a má plnit funkci zklidněného uličního profilu, došlo k rozšíření chodníků a omezení automobilové dopravy právě na jeden jízdní pruh. Pro odvádění dopravy z ulice Nádražní a místa okolo pošty jsme navrhli ulici Tyršovu jako obousměrnou v celé její délce.

Materiálové řešení povrchů veřejného prostranství je navrženo jako městské s prolínáním přírodních povrchů a prvků pro rozmanitost prostředí. Kombinace má zabránit jednotvárnosti a pocitové šedi, která k příjemnému pobytu nepřispívá. Chodníky jsou navrženy z dlažebních kostek. Významné prostory jsou vyzdviženy dlažbou velkoformátovou. Strukturu cyklostezky tvoří probarvený živičný povrch pro pohodlnou jízdu a přehlednost při kontaktu s chodci.

 

Mobiliář MMCITÉ zvolený pro vybavení veřejného prostranství je střízlivý, moderní, účelný a cenově dostupný. Jejich jednoduchost má podtrhnout prostorové a povrchové řešení. Do výčtu mobiliáře, který bezpochyby ovlivňuje přitažlivost veřejného prostranství, jsme zahrnuli lavičky (různorodé dle způsobu komunikace osob s prostředím), lehátka, vodní pítka, vodní trysky, odpadkové koše, mříže pod stromy a pouliční lampy.

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý