Revitalizace území v Úvalech

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Spolupráce:

Úvaly

2019

Koncepční studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Jiří Suchý

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Ing. arch. Petr Srogončík

Popis:

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý