top of page
Rodinný dům Říčany

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

 

Říčany

2017

Studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Popis:

Návrh rodinného domu vychází především z přirozené konfigurace terénu, orientace vůči světovým stranám a současné vegetace na pozemku. V prvních úvahách byly vodítkem také utříděné představy investora o charakteru domu. Cílem návrhu bylo vytvořit solitér, který prezentuje sám na sebe a potlačuje příjezdovou cestu do suterénu domu. Hlavním koncepčním prvkem je „bílý had“, který prochází celou hmotou domu a vytváří přídatné specifické prostory. S tím souvisí i návrh prosklených ploch, aby se zde ztenčila hranice mezi pobytem uvnitř a vně. Velká okna na jižní fasádě jsou zapuštěna, aby se vyhnula přímému slunci.

Popis:

Atriový dům jasně vymezuje prostor venkovní terasy, důležitého místa pro trávení času rodiny u bazénu nebo grilu, a vytváří hlavní pohledovou osu do zahrady, která klesá směrem k ulici a je odcloněna původními dřevinami. Příchod do domu je veden přes srdcem domu, kterou je terasa a k ní otevřená fasáda. Jádrem domu je hala se subtilním schodištěm, které prochází třemi podlažími pomocí ocelových lanek. Hala je přímo napojena na společenskou a pracovní část domu, v několika místech napojeno na terasu. Ve 2.NP se nachází soukromé obytné místnosti členů domácnosti.

bottom of page