Skladovací hala Ronal Pardubice

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Pardubice

2017

Realizace

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. Filip Rozsíval

Popis:

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý