Sportovní areál Turínská

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Vizualizace:

Spolupráce:

Praha 15 - ul. Turínská

2019

Studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Jiří Suchý

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Bc. Petr Samohýl

Popis:

  

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý