top of page
Sportovní hala k ZŠ Úvaly

Úvaly

2018

Studie

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Jiří Suchý

Viktorie Součková

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Vizualizace:

Popis:

Nová sportovní hala základní školy v obci Úvaly u Prahy má jeden jasný cíl – nabídnout divákům i sportovcům místo pro fyzickou činnost i psychický odpočinek ve formě kavárny/ restaurace či zelené střechy se záhonky. Hala je umístěna v prostoru bývalého hostince (do 2.poloviny 20.století), nyní však rozbourané hromady sutin. Přilehlé zrekonstruované základní škole tudíž chybí jak vhodné atrium, tak celková izolace od ulice.

Popis:

Nově navržený objekt vytváří ucelenost celého atria na školním pozemku i náměstí kolem a nenuceně doplňuje školní budovu. Propojení sportovní haly a základní školy je koncipováno zastřešeným průchodem, zároveň hlavní vstup do tělocvičen slouží také jako vstup do školního areálu. Areál je z jedné strany odcloněn od okolních budov vysázeným stromořadím, z druhé je pak počítáno se vstupy do kavárny, případného obchodu a samotné haly z parkoviště a náměstí.

Hala je dispozičně rozdělena na jednotlivé samostatné obdélníkové plochy rozkládajících se ve 3 podlažích – 1 podzemního + 2 nadzemních. V 1.PP nalezneme tělocvičnu o celkové ploše cca 900 m2 s horolezeckou stěnou, hygienické a technické zázemí, sklady nářadí a menší halu gymnastickou. Následně navazuje 1.NP se vstupní halou z náměstí, recepcí, kavárnou (snackbar), tribunou pro diváky a komerčním prostorem pro případný obchod se sportovními potřebami. 2.NP tvoří z velké části otevřená zelená střecha se záhonky, místem na posezení – tzv. výukové prostory a další, tentokrát exteriérové, sportovní hřiště. V zastřešené části 2.NP najdeme hygienické zázemí se sklady.

bottom of page