top of page
Vila Karpathos

Místo:

Rok: 

Stav:

Autoři:

Karpathos, Řecko

2019

Stavební řízení​

Ing. arch. Adam Fröhlich

Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Popis:

Lokalita se nachází v zastavěném území města na jeho okraji ve svažitém kopci. Objekt bude umístěn na místě stávajícího objektu, který bude demolován. Objekt je umístěn tak, že nenarušuje stávající okolí a jeho architektura je přizpůsobena tradičnímu stylu obce a dané lokality.

Zásadní koncepcí pro návrh bylo navrhnout objekt, který co nejvíce podpoří charakter lokality horské oblasti, která je součástí Krkonošského národního parku, a zároveň poskytne komfort pro užívání daného typu objektu podle dnešních standardů.

Popis:

Hmotově je objekt rozdělen na hlavní část se sedlovou střechou, do níž jsou příčně zaklesnuty další dvě střechy, které tak tvoří křížení, které je tradiční pro horské stavby. Hřebeny všech částí střechy jsou ve stejné úrovni. Toto řešení má vliv na půdorys objektu, který je nepravidelný a je uzpůsobený tvaru střechy a zastavěnosti původního objektu. Limit výšky hřebene domu je zachován. Na střechu bude použit tradiční materiál, a to falcovaný plech.

Fasády objektu jsou výrazně členěny okenními otvory, které nabízí výhledy na okolní krajinu. Tradiční řešení je umístění oken menšího rozměru v každém vrcholu štítu. Hlavními materiály použitými na fasádě jsou dřevo a kámen jako přírodní materiály. Dřevo bude použito jako moderní plastický obklad. Kámen doplní dřevěný obklad v oblasti soklu objektu, s ohledem na sněhové klimatické podmínky bude kamenný sokl zarovnán až s horní hranou okenních otvorů v 1NP.

bottom of page