top of page
Ing. arch.
Adam FRÖHLICH
Ing. arch.
Jiří SUCHÝ
Ing. arch
Petr SAMOHÝL

Autorizovaný architekt

ČKA 3023   typ: A.0

Architekt

 

+420 604 744 289

suchy@afatelier.cz

Architekt

 

+420 739 435 352

samohyl@afatelier.cz

Jednatel

 

+420 602 273 990

frohlich@afatelier.cz

logo a.jpg
Ing. arch.
Anna-Maria ŽÍLOVÁ

Architekt

+420 774 347 047

zilova@afatelier.cz

Ing. arch.
Petr SROGONČÍK

Autorizovaný architekt

ČKA 05461   typ: A.1

+420 739 926 470

srogoncik@afatelier.cz

Jakub Antoň

Architekt

anton@afatelier.cz

Členové atelieru od roku 2003 dosud

Adam Frӧhlich, Jan Vaněk, Filip Rozsíval, Štěpánka Hájková, Tomáš Papoušek, Kateřina Mokrá, Tereza Hortová, Jan Marek, Michaela Šimečková, Petr Srogončík, Anna-Maria Žílová, Jiří Suchý, Petr Samohýl, Jakub Antoň (architekti).

bottom of page