Ing. arch.
Adam FRÖHLICH
Ing. arch.
Petr SROGONČÍK
Ing. arch.
Anna-Maria ŽÍLOVÁ
Ing. arch.
Jiří SUCHÝ
Ing. arch
Petr SAMOHÝL
Bc. Michaela
ŠIMEČKOVÁ

Autorizovaný architekt

ČKA 3023

Architekt

 

+420 739 926 470

srogoncik@afatelier.cz

Architekt

+420 774 347 047

zilova@afatelier.cz

Architekt

 

+420 604 744 289

suchy@afatelier.cz

Architekt

 

+420 739 435 352

samohyl@afatelier.cz

Architekt

 

+420 720 106 119

simeckova@afatelier.cz

Jednatel

 

+420 602 273 990

frohlich@afatelier.cz

logo a.jpg
Členové atelieru od roku 2003 dosud

Adam Frӧhlich, Jan Vaněk, Filip Rozsíval, Štěpánka Hájková, Tomáš Papoušek, Petr Srogončík, Kateřina Mokrá, Tereza Hortová, Jan Marek, Anna-Maria Žílová, Jiří Suchý, Petr Samohýl, Michaela Šimečková  (architekti).