AF atelier se zabývá navrhováním staveb širokého spektra typologických druhů a poskytuje komplexní služby v oblasti architektury a urbanismu od počáteční studie až po realizaci projektu.

• Příprava zakázky
• Návrh architektonické studie stavby
• Vypracování dokumentace pro územní řízení
• Vypracování dokumentace pro stavební řízení
• Vypracování dokumentace pro provedení stavby
• Inženýring a jednání s úřady
• Vypracování dokumentace zadání stavby
• Spolupráce při výběru dodavatele
• Výkon autorského a technického dozoru
• Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání
• Analýza investičních záměrů a poradenství

© 2019 by AF atelier s r.o.  |  tel.: 602 273 990  |  mail: frohlich@afatelier.cz   |  web by Jiří Suchý